Home

Bûten Gewoan Berikber

Rijvaardigheidsdag december 2018 – GEWIJZIGD

De rijvaardigheidsdag van december 2018 wordt wegens te weinig aanmeldingen verplaatst naar het voorjaar 2019. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich wel aanmelden om op de hoogte te blijven van de nieuwe datum.

 

 

 

 

De rijvaardigheidsdag in december 2018 gaat niet door!

Alzheimer Café

Bijeenkomst Eenzaamheid

Wandel vrijwilligers gevraagd

Kerstworkshop

In het bovenstaande bericht staat dinsdag 21 november maar dat moet woensdag 21 november zijn!

 

 

 

Persbericht crea Workshop 21-11-2018

Alzheimer Café Noordwest Friesland

Geachte belangstellende(n),

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland op dinsdag 23 oktober a.s in:
woonzorgcentrum Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, Franeker. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Het thema van de avond is: “Ergotherapie thuis” wordt gepresenteerd door Jeanette van der Veght en Jellianne Bergsma, ergotherapeuten bij de Kwadrant groep. Zij vertellen wat ergotherapie inhoudt en hoe u hiermee zo lang mogelijk uw zelfstandigheid kan behouden bij dementie. Daarnaast gaan de spreeksters in op het EDOMAH-programma. Dit is ergotherapie aan huis bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid te kunnen doen. U krijgt uitleg over de werkwijze van EDOMAH en praktische adviezen. Het programma zal zoveel mogelijk interactief zijn en de inhoud van de avond zal mede worden bepaald door uw vragen en ervaringen.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. Wij hopen u op 23 oktober a.s. te begroeten in ons Alzheimer Café, de toegang en de koffie en thee zijn gratis, een gift in onze collectebus stellen wij op prijs.

Voor informatie of als u geen uitnodiging meer wilt ontvangen, kunt u bellen met het steunpunt mantelzorg Franekeradeel, de Skûle, tel. 0517-393750 Namens de vrijwilligers van het Alzheimer Café Noordwest Friesland,

met vriendelijke groet,

Arjen Miedema,
coördinator AC NwF

Talant Franeker exposeert op ECR Kening State

FRANEKER – Cliënten van Talant exposeren hun schilderkunst van 19 oktober a.s. tot eind januari 2019 in woonzorgvoorziening ECR Kening State. De expositie is tijdens kantooruren open voor publiek. De officiële opening is op 19 oktober om 16.00 uur.

De veelal kleurrijke schilderijen zijn gemaakt op dagbestedingslocatie It Fugelpaad in Franeker. De werken zijn van Klaas Miedema, Marianne Overhand, Marleen Bosman, Sietse Spoelstra, Watze Hoekstra, Ina de Jong, Marije de Vries, Tetje van Velzen, Stef de Wind, Andre de Wit, Geartje Anne Brouwer en Nicole van Kesteren. De schilderijen variëren van bloemen en gebouwen tot patronen met heldere kleuren.

Op dagbestedingslocatie It Fugelpaad biedt Talant mensen met een beperking verschillende activiteiten aan. Dit varieert van schilderen, houtbewerking, keramiek tot sfeeractiviteiten en arbeidsmatige activiteiten.

Het adres is Kening State 1 te Franeker. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de receptie van ECR Kening State via 088 328 00 90.

Concert in Froonacker Franeker

Gezamenlijk eten Tzummarum e.o.

Op vrijdag 5 oktober organiseert Welzijn Ouderen Franeker e.o. in samenwerking met Nij Bethanië een gezellige muzikale maaltijd voor alle 55 plussers uit Tzummarum en omstreken.

Aanvang: 11.30 uur
Locatie: Nij Bethanië
Nij Bethanië 1, Tzummarum
Kosten: € 11,00 per persoon

Meer informatie en aanmelden bij Welzijn Ouderen via mail naar eefke.zeilstra@patyna.nl of meld u aan bij Nij Bethanië via 0518-744 103 of mail naar tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl