Alzheimer Café Noordwest Friesland

Geachte belangstellende(n),

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de eerste bijeenkomst in het seizoen 2018-2019 van het Alzheimer Café Noordwest Friesland op dinsdag 28 augustus a.s in: woonzorgcentrum Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, Franeker. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Het thema van deze avond is “Dementie…..en dan?” U of uw naaste heeft het gevoel vergeetachtig te worden…..is het de leeftijd of is er meer aan de hand? En wat doe je dan? Afwachten, hopen dat het van voorbijgaande aard is? Maar als het niet voorbij gaat en je ongerust wordt, wat dan? Petra Franken, geriater in opleiding in het MCL, vertelt wat de mogelijkheden zijn van onderzoek, diagnostiek en geeft tips hierover! Voorafgaand is er een interview met mevrouw van der Horst, zij heeft de ziekte van Alzheimer en vertelt hoe bij haar de diagnose is vastgesteld, hoe zij omgaat met haar ziekte en hoe haar leven er nu uitziet. Het programma zal zoveel mogelijk interactief zijn en de inhoud van de avond zal mede worden bepaald door uw vragen en ervaringen.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. Wij hopen u op 28 augustus te begroeten in ons Alzheimer Café, de toegang en de koffie en thee zijn gratis, een gift in onze collectebus stellen wij op prijs.

Voor informatie of als u geen uitnodiging meer wilt ontvangen, kunt u bellen met het steunpunt mantelzorg Franekeradeel, de Skûle, tel. 0517-393750 Namens de vrijwilligers van het Alzheimer Café Noordwest Friesland,

met vriendelijke groet,
Arjen Miedema,
coördinator AC NwF

Post Media Link

Eefke Zeilstra