Alzheimer Café Noordwest Friesland

Geachte belangstellende(n),

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland op dinsdag 23 oktober a.s in:
woonzorgcentrum Saxenoord, Prinses Beatrixstraat 1, Franeker. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Het thema van de avond is: “Ergotherapie thuis” wordt gepresenteerd door Jeanette van der Veght en Jellianne Bergsma, ergotherapeuten bij de Kwadrant groep. Zij vertellen wat ergotherapie inhoudt en hoe u hiermee zo lang mogelijk uw zelfstandigheid kan behouden bij dementie. Daarnaast gaan de spreeksters in op het EDOMAH-programma. Dit is ergotherapie aan huis bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid te kunnen doen. U krijgt uitleg over de werkwijze van EDOMAH en praktische adviezen. Het programma zal zoveel mogelijk interactief zijn en de inhoud van de avond zal mede worden bepaald door uw vragen en ervaringen.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. Wij hopen u op 23 oktober a.s. te begroeten in ons Alzheimer Café, de toegang en de koffie en thee zijn gratis, een gift in onze collectebus stellen wij op prijs.

Voor informatie of als u geen uitnodiging meer wilt ontvangen, kunt u bellen met het steunpunt mantelzorg Franekeradeel, de Skûle, tel. 0517-393750 Namens de vrijwilligers van het Alzheimer Café Noordwest Friesland,

met vriendelijke groet,

Arjen Miedema,
coördinator AC NwF

Post Media Link

Eefke Zeilstra